استان مرکزی،تفرش،خیابان شهید رجایی ، بالاتر از اداره دارایی ، جنب ساختمان نیلوفر

تلفن: 36231550 – 086

تلفکس: 36231575 – 086

پست الکترونیک: manager@poshco.ir